ZARTARE ("zartar")  

Narodil som sa v Bratislave, kde žijem aj tvorím.  Začal som počas stredoškolského štúdia kreslením pohľadníc Bratislavy a písaním básničiek kamarátkam :) boli to pomerne nepublikovateľné texty, neskôr pribudli básne, ktoré vyšli z postupujúceho času, dozreli, rovnako ako ja sám. Verím, že vo Vás vyvolajú pocity podobné tým, ktoré cítim, a vkladám do nich nádej, že láska a túžba po lepšom svete a spravodlivosti nakoniec zvíťazia nad zlom, či nenávisťou.

Umenie mi dáva možnosť odísť z reality bežného dňa, dostáva ma do iných dimenzií, ktoré vytvárajú nový svet prekvapujúcich situácií a momentov. Tie pocity, ktoré prežívam pri tvorbe, sú neopísateľné a dávajú mi skvelú nádej a radosť. Dostávajú sa ďalej, ba žijú večne. Sú to nekonečné hodnoty, ktoré pretrvajú navždy v každom z vás, ak otvoríte svoje srdcia úprimnosti a skutočnej ľudskosti.

P.S.: Majte sa radi ľudia a žite pre svoje ideály...