Lekcie

Tie najtvrdšie sú z lásky,
vraciaš sa späť v čase,
prevraciaš v minciach šťastie,
vytratí sa ti objatie.

Nebolo to vždy delikátne,
ani moja reputácia,
náboje energií na strelnici,
skončia kdesi v popolnici.

Niekedy, do diaľky sa dívam,
pretože rád snívam,
som ako oni, tých čo tam hľadám,
no nenachádzam.

Čakáme a premýšľame, čo s ňou,
s tou žilou červenou,
je lepšie pretaviť ju na inú,
možno bielo jasnú,
lampy pri nej ticho zhasnú.

Z tŕnia nebijú v hrudi kukurice,
hrdé a príkre prevelice,
skôr jak jazerá vyschnuté,
pocity v srdci vypnuté.

Si pripravený,
tento rok to nevyjde,
príliš mnoho chýb,
na tento krátky trip.